Ko knuffelje

Belibje in unike ûnderfining

Tekstvlak over koe knuffelen bij Boerderijrecreatie

By it ko knuffeljen geane jo werom nei jo eigen basis. En jo sille kommunisearje op in oare wize as dat jo wend binne. De hertfrekwinsje fan in ko is leger as dy fan ús minsken. En troch it regelmjittich sykheljen fan de ko wurde jo hearlik hin en wer widze . Dit allegear soarget foar in hearlike ûntspannen aktiviteit foar jong en âld.

Ko knuffelje