Boerderijrecreatie

-Sinds 1753-

Pompebled.svg.png

By Boerepleatsrekreaasje kinne jo telâne foar aktiviteiten ûnderdak en/of bûtendoar, dy’t op fersyk te kombinearjen binne mei catering foar in folslein ústapke fan in hiele dei.

Kom del mei de folsleine húshâlding, de folsleine famylje, de freoneploech, of kollega’s. Boerderijrekreaasje leit oan de igge fan de Tsjûkemar. As jo hjir dochs binne , kinne jo dêr ek samar swimme. It is ek mooglik mei de boat by ús oan te lizzen

Wolkom

Schermafbeelding 2020-05-20 om 10.34.53.