Boerderijrecreatie

-Sinds 1753-

By Boerepleatsrekreaasje kinne jo telâne foar aktiviteiten ûnderdak en/of bûtendoar, dy’t op fersyk te kombinearjen binne mei catering foar in folslein ústapke fan in hiele dei.

Kom del mei de folsleine húshâlding, de folsleine famylje, de freoneploech, of kollega’s. Boerderijrekreaasje leit oan de igge fan de Tsjûkemar. As jo hjir dochs binne , kinne jo dêr ek samar swimme. It is ek mooglik mei de boat by ús oan te lizzen

Wolkom

Contact

Social media 

Menu

Marwei 124 B

8508 RH Delfstrahuizen
 
Tel. +31 (0)514 54 12 67
Tel. +31 (0)610018683
Tel. +31 (0)652643638
Boerderijrecreatie@gmail.com 
info@boerderijrecreatie.nl
Kvk nr. 0111 35 42
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
boerderijrecreatie